English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Tìm kiếm sản phẩm


   Thể loại sản phẩm
   Thông tin mua hàng
1. Đặt hàng :
  Mua các loại sản phẩm yêu cầu ghi rõ chủng loại (mã số giống), tên giống, số lượng. họ tên , điện thoại, địa chỉ cụ thể người nhận.
Nếu muốn chuyển hàng đến nơi, xin hãy chỉ định phương thức vận chuyển.
2. Thanh toán...
   Sản phẩm

 Nam Dương

Kích thước trái 11.5 x 1.8cm. Trọng lượng trái khoảng 16gr. Trái từ 5-7 góc, ít lông. Thời gieo từ gieo-thu hoạch khoảng 50 ngày. Nhiệt độ thích hợp gieo trồng khoảng 20-35℃. Không thích hợp trồng ở nhiệt độ thấp.

 

Đơn giá : 53.000,00 ₫ / 20 gr

 

Xem lại

Add Review

 


Featured Products
Nam DươngNew Products
Vĩnh PhúcNam DươngKiều Diễm    Đăng Nhập
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng