English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Products Search

   Categories
   Purchase Information
   Products

 Huệ Lan

 Trọng lượng trái khoảng 3.5-4kg. Độ đường khoảng 11.5-12.5%. Thời gian từ gieo-thu hoạch khoảng 75-90 ngày. Trồng vào mùa mưa chú ý thoát nước cho cây. Không nên để trái quá sớm

 

$181,000.00 / 10 gram

 

Reviews

Add Review

 


Featured Products
Huệ LanNew Products
Huệ LanTân LanTú Liên    Login
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Terms Of Use  Privacy Statement