English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Products Search

   Categories
   Purchase Information
   Products

 Dưa trái lớn Nam Huy

" KHOẺ DÂY- TỐT TRÁI- VẬN CHUYỂN XA TỐT!"
Thời gian từ gieo-thu hoạch khoảng 80-95 ngày.Trọng lượng trái bình quân 5-6 kg, Vỏ cứng thích hợp vận chuyển xa. Độ đường bình quân 10-12%. Nhiệt độ gieo trồng thích hợp 25-35℃.

 

$120,000.00 / 20 gram

 

Reviews

Add Review

 


Featured Products
Dưa trái lớn Nam Huy



New Products
Dưa trái lớn Bảo Long



Dưa trái lớn Thoại Bảo



Dưa trái lớn Thiên Quang



Dưa trái lớn Tân Long



Dưa trái lớn Nam Huy



Lam Bảo



    Login
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Terms Of Use  Privacy Statement