English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)  
   Products Search

   Categories
   Purchase Information
   Products

 Nam Dương

Kích thước trái 11.5 x 1.8cm. Trọng lượng trái khoảng 16gr. Trái từ 5-7 góc, ít lông. Thời gieo từ gieo-thu hoạch khoảng 50 ngày. Nhiệt độ thích hợp gieo trồng khoảng 20-35℃. Không thích hợp trồng ở nhiệt độ thấp.

 

$53,000.00 / 20 gr

 

Reviews

Add Review

 


Featured Products
Nam DươngNew Products
Vĩnh PhúcNam DươngKiều Diễm    Login
Copyright 2009 by KNOWN-YOU SEED (VIETNAM) CO.,LTD   Terms Of Use  Privacy Statement